In beeld: GAT-commissie voorzitter Mr. Martijn de Schepper

Wkkgz Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten

 

De eerste uitspraak door de Wkkgz geschillencommissie van de GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) is gepubliceerd op deze website. Een bijzonder moment voor onze geschilleninstantie.

Uitspraken gedaan door de geschillencommissie worden op deze website geanonimiseerd gepubliceerd en geanalyseerd. Dit gebeurt op zodanige wijze dat deze niet tot personen herleidbaar zijn. De analyses van de uitspraken zijn ter bevordering van de jurisprudentie en hebben tot doel een eenduidige geschillenbeslechting te bevorderen.

Sinds de instelling door de Rijksoverheid van de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten in 2017 kunnen klachten over bij de GAT aangesloten therapeuten worden ingediend bij de GAT-commissie, maar dit is de eerste keer dat een klacht op zitting kwam.

Voordat een klacht aan de geschillencommissie wordt voorgelegd onderzoekt de geheel onafhankelijke GAT-klachtenfunctionaris of de klacht in onderling overleg kan worden opgelost op een voor de klager acceptabele wijze. Indien de klager en de beklaagde niet tot een oplossing zijn gekomen met de GAT-klachtenfunctionaris kan de klacht van klager worden voorgelegd aan de GAT-commissie. Dat gebeurde dit jaar voor het eerst en de klacht, het verweer, de uitspraak en de analyse zijn te lezen op de website. Inmiddels staat een tweede zitting van de GAT-commissie gepland over een andere klacht.

Elk jaar worden er meerdere klachten ingediend bij de GAT en we zien dat het aantal klachten elk jaar stijgt. Dit komt door het stijgende aantal geregistreerde en bij de GAT aangesloten therapeuten en doordat de cliënt in het algemeen zich er steeds bewuster van wordt dat de wet Wkkgz het indienen van een klacht laagdrempelig heeft gemaakt.

 

De alternatieve sector leert van de Wkkgz

 

Werken is leren gaat ook zeker op voor de therapeuten die zijn aangesloten bij het GAT en het GAT zelf. Vandaar dat het houden van de eerste zitting en het doen van een eerste bindende uitspraak een belangrijke mijlpaal is, al is het natuurlijk heel positief dat de meeste klachten worden opgelost doordat de klachtenfunctionaris met partijen een oplossing zoekt. Opvallend was dat de GAT-beroepscode die in 2019 is geschreven (en verbonden is aan het GAT-tuchtrecht) een belangrijke rol speelde.

Het lezen van gepubliceerde uitspraken bij geschillen kan voor (alternatieve) zorgaanbieders, zorgzoekers, beroepsorganisaties, zorgverzekeraars, opleiders en geïnteresseerden leerzaam en interessant zijn. De Wkkgz is meer dan oudere vormen van klacht- (en tucht)recht oplossingsgericht; gericht op het vinden van een oplossing voor de klager. Het is mooi om in de praktijk te zien dat als de GAT-klachtenfunctionaris de klacht niet heeft kunnen oplossen, de GAT-geschillencommissie met een geheel objectieve blik na het horen van de klacht en het verweer, vast kan stellen in hoeverre de alternatieve therapeut gehandeld heeft zoals van een redelijk handelend alternatieve zorgverlener verwacht mag worden.

Vriendelijke groeten,


Jethro van der Wilk.

GAT-bestuursvoorzitter.

 

Geschilleninstantie en tuchtcollege voor alternatieve zorg