In beeld: GAT-commissieleden Mr. Martijn de Schepper en Mr. Suzanne van Dijsseldonk

Wkkgz Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten

 

De 3e uitspraak door de Wkkgz geschillencommissie van de GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) is gepubliceerd.  GAT is een rijks erkende Wkkgz geschillencommissie in de alternatieve zorg sinds 2017. Uitspraken gedaan door de geschillencommissie worden geanonimiseerd en bevatten een analyse. Als de klager en de beklaagde niet tot een oplossing zijn gekomen met de GAT-klachtenfunctionaris kan de klacht worden voorgelegd aan de GAT-commissie.

 

Werken is leren

 

Werken is leren gaat op voor de therapeuten die zijn aangesloten bij GAT maar ook voor GAT zelf. Over het algemeen kunnen we zeggen dat de alternatieve sector blijft leren van de Wkkgz.

Om te kunnen leren van de ervaringen van de klagers heeft GAT een cliënttevredenheidsonderzoek gedaan onder iedereen die een klacht in heeft gediend bij de GAT sinds 2017. De eerste uitkomsten van dit onderzoek zijn hier te lezen.

geschillendossier.nl

 

Deze uitspraak is ook gepubliceerd op geschillendossier.nl Sinds 17 juni 2019 werkt GAT samen met andere erkende geschillencommissies onder de koepel SUGZ (Stichting Uitspraken Geschilleninstanties Zorg kvk 67058043) met als platform geschillendossier.nl; een voor iedereen gratis toegankelijke website waar alle uitspraken van de actief deelnemende geschilleninstanties worden gepubliceerd in zodanige vorm dat deze niet tot personen herleidbaar zijn, behoudens voor zover het de zorgaanbieder betreft. De gepubliceerde uitspraken op deze website bevatten analyses van deze uitspraken ter bevordering van de jurisprudentie.

De deelnemende Wkkgz geschilleninstanties komen 2 keer per jaar bij elkaar om tijdens dit koepeloverleg van elkaar en van de Wkkgz te leren en daarmee een eenduidige geschillenbeslechting te bevorderen.

Het lezen van gepubliceerde uitspraken bij geschillen kan voor (alternatieve) zorgaanbieders, zorgzoekers, beroepsorganisaties, zorgverzekeraars, opleiders en geïnteresseerden leerzaam en interessant zijn.

Geschilleninstantie en tuchtcollege voor alternatieve zorg