Call to action van GAT had effect

De ‘alternatieve SBI code’ wordt vanaf 15 april toegevoegd aan de lijst over de Tegemoetkoming schade COVID-19:

86919 – Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers

GAT wil de bij GAT geregistreerde therapeuten bedanken voor de medewerking aan het bereiken van dit doel! Er is massaal door therapeuten op de actie van GAT gereageerd. Na de ‘Call to action’ van het GAT hebben vele bij GAT geregistreerde therapeuten het formulier van RVO ingestuurd. Het is mede dankzij de GAT-therapeuten dat deze code nu is toegevoegd.

Let op! Voor de TOGS is deze code van betrekking. Om in aanmerking te komen voor TOGS mogen het praktijk adres en het woonadres niet hetzelfde zijn.

De Tozo is echter een volledig andere regeling. Zie hier voor meer informatie.

 

Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) in het kort

  • Bent u als ondernemer getroffen door overheidmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis? Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood, met als officiële naam ‘Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19’.
  • De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4000,-.

Lees hier wat de voorwaarden zijn van deze tegemoetkoming. Let op: het privéadres van de therapeut mag niet gelijk zijn aan het praktijkadres. Ook moet de therapeut ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Welke bedrijven komen in aanmerking:

Bedrijven met een bepaalde SBI code komen hiervoor in aanmerking. De ‘alternatieve SBI code’ is de volgende:

86919 – Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers

Voor veelgestelde vragen over de tegemoetkoming zie deze pagina.

 

Een overwinning voor de alternatieve therapeut

GAT bedankt het RVO dat zij geluisterd hebben naar de stem van de bij GAT geregistreerde therapeuten. Het is weer een stap vooruit in de professionaliseringsslag die gemaakt wordt in de alternatieve sector.

Aan de therapeuten: bedankt voor je medewerking aan de professionalisering van de alternatieve sector. Samen staan we sterk.

Vriendelijke groeten,

Jethro van der Wilk, namens het GAT bestuur

Bestuursvoorzitter
Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten.