Wanneer kom je in aanmerking voor de CB?

Indien jouw behandelingen in aanmerking komen voor vergoedingen vanuit de aanvullende ziektekosten verzekeringen, en je bent aangesloten bij een door de zorgverzekeraars erkende beroepsorganisatie dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Continuïteitsbijdrage (CB). Doe daarom de aanvraag om misverstanden te voorkomen.

Doe de aanvraag voor de CB voor 14 juli.

TOZO en CB?

Als je in de afgelopen maanden gebruik hebt gemaakt van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO), wees er dan van op de hoogte dat je tevens dient te overwegen de CB aan te vragen. De TOZO en de CB zijn verbonden en het komt er op neer dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft aangegeven dat aan zorgaanbieders (die hun behandelingen gedeeltelijk laten vergoeden bij zorgverzekeringsmaatschappijen) wordt gevraagd de CB aan te vragen omdat deze in mindering zou moeten worden gebracht bij de TOZO.

Als je gebruik hebt gemaakt van de TOZO en in aanmerking komt om de CB aan te vragen, maar de CB niet aanvraagt, wordt je mogelijk gevraagd de gehele bijdrage van de TOZO of een gedeelte er van terug te betalen.

 

Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van de Continuïteitsbijdrage.

Vriendelijke groeten,

Jethro van der Wilk, namens het GAT bestuur

Bestuursvoorzitter
Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten.