Erkenning als beroepsorganisatie aanvragen

Een beroepsorganisatie voor alternatieve of complementaire therapeuten kan zich aanmelden voor erkenning bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Gebruik hiervoor onderstaand aanmeldformulier en vul alle velden duidelijk in. Het secretariaat van de GAT komt dan binnen twee weken (10 werkdagen) terug op dit verzoek.

De aansluiting bij de GAT is collectief. Wanneer een beroepsorganisatie is erkend door de GAT geeft deze aan de GAT door welke therapeuten zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie. De GAT stuurt aan de beroepsorganisatie een factuur die van te voren is overeengekomen met de beroepsorganisatie n.a.v. de aanvraag. De diensten die de GAT te bieden heeft:

– Klachtenfunctionaris
Deze behandelt klachten die gaan over de alternatieve zorg die de zorgverlener levert.

– Geschillencommissie
Indien een klacht niet verholpen wordt dmv een klachtenfunctionaris kan een geschillencommissie een oplossing bieden.

– Tuchtcommissie
Indien een therapeut de beroepscode van de GAT schendt, kan de tuchtcommissie aanraden dat de therapeut hiervoor gesanctioneerd dient te worden volgens het tuchtrecht.

Aanmeldformulier beroepsorganisatie bij GAT

Zijn de therapeuten van de door de aan te melden beroepsorganisatie verzekerd voor hun werkzaamheden dmv een BBA verzekering?

Vink hieronder aan welke soort behandelvormen het beste passen bij de erkende therapeuten (meerdere opties mogelijk).

Alle therapeuten dienen te werken volgens de GAT beroepscode.