Hierbij informatie over de afgekondigde maatregelen per 6 november 2021 zoals geïnterpreteerd door de GAT.

De mondkapjes plicht voor contactberoepen is terug. De definitie van een contactberoep volgens het ministerie is: ‘een beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste een veilige afstand te houden tot een klant of patiënt’.

De mondkapjesplicht voor contactberoepen en hun klanten en patiënten geldt niet in woningen (artikel 58j, eerste lid, onder a, Wpg)

Neem de 1,5 meter afstand in acht en richt je op de basisregels:

Voor meer informatie bel met het publieksinformatie nummer: 0800 1351

Mochten er updates zijn dan worden die in dit bericht verwerkt.

— EINDE UPDATE —

GAT – 3 november 2021 11:00 uur