Hierbij informatie over de afgekondigde maatregelen per 13 november 2021.

Locaties voor niet-medische contactberoepen moeten vanaf zaterdag 13 november 2021 tussen 18.00 en 06.00 gesloten zijn. In de toelichting bij de Tijdelijk wet maatregelen Covid-19 (blz 7) van 12 november is opgenomen dat onder locaties voor niet-medische contactberoepen in elk geval niet wordt verstaan een locatie van zorgaanbieders die onder de Wkkgz valt.

Zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, vallen onder de uitzondering van contactberoepen en mogen dus na 18:00 open blijven.

Alternatieve geneeswijzen vallen onder de Wkkgz.

Aanbieders van alternatieve geneeswijzen vallen onder de uitzondering van contactberoepen en mogen na 18:00 open blijven.

Voor aanvullende informatie zie ons bericht over de maatregelen per 6 november 2021.

Voor meer informatie bel met het publieksinformatie nummer: 0800 1351

Mochten er updates zijn dan worden die in dit bericht verwerkt.

— EINDE UPDATE —

GAT – 18 november 2021 12:00 uur – update 16:15 uur