Aanvullende Maatregelen

Gebaseerd op de aanvullende maatregelen van de rijks overheid op 15 maart en op de toespraak van de minister president op 16 maart  en de toespraak van 21 april kunnen wij deze conclusies trekken:

 • De overheid vraagt iedereen 1,5 meter afstand te houden van anderen
 • Er is geen maatregel ingesteld die inhoudt dat alternatieve / complementaire praktijken hun deuren moeten sluiten
 • Contactberoepen zoals lichaamsgerichte therapie worden niet uitgevoerd tot 20 mei
 • Als een cliënt een behandeling afzegt, dan raadt GAT aan hier begripvol mee om te gaan
 • Zie dit bericht van GAT van 12 maart voor de eerdere maatregelen en voor praktische links

 

Hygiënemaatregelen in de praktijk

Graag delen wij de hygiënemaatregelen zoals deze zijn opgesteld door RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Mocht je besluiten een cliënt te ontvangen neem dan deze maatregelen:

 • Schud geen handen
 • Was je handen voor en na iedere behandeling minimaal 30 seconden met zeep en droog ze met papieren doeken
 • Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne
 • Hoest of nies in je ellenboog of gebruik papieren zakdoekjes
 • Maak dagelijks bureaublad, tafel, lichtknoppen, deurklinken, toetsenbord en sanitaire
  voorzieningen extra schoon. Zorg voor een goede ventilatie in de werkruimte(n)
 • Probeer je gezicht en mond niet onnodig aan te raken, en wrijf niet in je ogen

 

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

De rijksoverheid werkt aan een Noodfonds. Dit is goed nieuws voor de complementaire therapeuten en hun cliënten. Voor beiden is het zo belangrijk dat de behandeling op de lange termijn voortgezet kan worden. Het kan nodig zijn dat de therapeut financiële steun ontvangt. Nu kunnen therapeuten nog geen aanspraak op dit fonds maken maar binnenkort volgt meer informatie. De informatie tot nu toe kort op een rij:

 • Een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten
 • Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud
 • Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald
 • Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets

GAT houdt je op de hoogte over dit Noodfonds en staat je bij waar mogelijk. Onze juristen kijken met ons mee en we zullen alles doen om je te blijven informeren en de juiste route aan te geven als die bekend is.

 

Coronacrisis en de alternatieve zorg

In tijden van crisis vervult de alternatieve zorg een belangrijk taak. Het paradoxale is dat de coronacrisis de behandeling van cliënten beperkt. Als je een vorm van complementaire zorg biedt die geen direct fysiek contact vraagt, kun je ervoor kiezen vaste of nieuwe cliënten tijdelijk vanuit huis te behandelen. In het onderwijs zien we ook dat er tijdelijk werk wordt opgepakt over het internet. Echter voldoet als alternatief therapeut werken over bijvoorbeeld WhatsApp, Skype, FaceTime of Facebook niet aan de richtlijnen van de AVG.

Neem in overweging of jij je behandelingen nog kunt uitvoeren met inachtneming van de (aanvullende) maatregelen. Bedenk daarnaast of je het verstandig vindt. Het is aan de individuele complementaire zorgverlener om hier een beslissing in te nemen.

 

Collectieve verbinding

De alternatieve therapeut heeft na de coronacrisis een belangrijke rol te vervullen in het herstellen van de natuurlijke orde van dingen. Laten we collectief blijven vertrouwen in het zelfherstellend vermogen van de mens. Als we de mens holistisch bekijken zijn niet alleen alle onderdelen van de menselijke geest en het lichaam verbonden maar zijn ook alle mensen collectief met elkaar verbonden. Neem daarom als therapeut of als cliënt geen enkel onnodig risico met je gezondheid en laten we doen wat we kunnen om solidair te zijn met elkaar. GAT wenst alle therapeuten en hun cliënten veel sterkte, wijsheid en gezondheid.

Hoogachtend,

Jethro van der Wilk.

Bestuursvoorzitter
Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten.