GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) heeft tuchtrecht ingericht voor alle therapeuten die aangesloten zijn bij een door GAT erkende beroepsorganisatie. Alleen de therapeuten die tuchtrecht al elders ondergebracht hebben vallen op dit moment niet onder GAT-tuchtrecht.

 

Waarom naast klachtrecht (Wkkgz) nu ook tuchtrecht voor alternatieve therapeuten?

Verschillende zorgverzekeraars eisen het tuchtrecht. Het is daarom ten eerste belangrijk dat alle therapeuten die onder de dekking vallen bij deze zorgverzekeraars, onder klacht- (Wkkgz) en tuchtrecht vallen. Dit was in Nederland nog niet geregeld bij alle alternatieve therapeuten die onder de dekking vallen bij deze zorgverzekeraars. Daarnaast heeft tuchtrecht een preventieve werking omdat er een beroepscode aan gekoppeld is.

 

Professionaliseringsslag in complementair Nederland

Als u een door GAT erkende complementaire beroepsbeoefenaar bent, dan adviseren wij u de GAT-beroepscode te plaatsen op uw website, tenzij u op dit moment onder een andere tuchtregeling valt. Hierdoor weten de bezoekers van uw website aan welke beroepscode u voldoet; een belangrijk signaal van professionaliteit naar uw clienten toe! Als u een van deze therapeuten bent: het GAT wil samen met u de alternatieve sector in Nederland professionaliseren en het GAT bedankt u bij voorbaat voor uw medewerking aan deze professionaliseringsslag.

Het virtuele GAT-schild kunt u downloaden op de GAT therapeuten loginpagina. Om het u gemakkelijk te maken kunt u het GAT-schild 2019 hieronder vinden (klik met de rechtermuis knop op de afbeelding hieronder en selecteer de optie ‘afbeelding opslaan’). Deze afbeelding kan op uw website geplaatst worden en klikbaar worden gemaakt naar https://www.gatgeschillen.nl/:Zet onder of boven het virtuele GAT-schild de volgende tekst op uw website als u onder GAT-tuchtrecht valt:

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://www.gatgeschillen.nl/

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://www.gatgeschillen.nl/beroepscode/


Zet onder of boven het virtuele GAT-schild de volgende tekst op uw website als u niet onder GAT-tuchtrecht valt:

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://www.gatgeschillen.nl/


Beroepscode voor alternatieve therapeuten

In deze beroepscode wordt omschreven hoe een professioneel en redelijk handelend alternatieve of complementaire therapeut zich dient te gedragen terwijl deze in functie is. Het is een belangrijk document geworden waar een therapeut veel aan kan hebben: het is belangrijk de GAT-beroepscode niet te zien als een verzameling van ‘strenge’ voorschriften maar om deze te zien als handige tips en richtlijnen bij professionele praktijkvoering. Neem het eens rustig door als u een complementair therapeut bent! Het tuchtrecht voor complementaire of alternatieve therapeuten had duidelijk een update nodig. De eisen zoals ze gesteld worden in deze beroepscode zijn haalbaar voor elke professionele complementaire therapeut in Nederland, ongeacht discipline of opleidingsniveau. Het gaat er niet om dat een therapeut perfect is, het gaat er simpelweg om dat deze zich in de praktijk gedraagt zoals dit van een redelijk handelend en professioneel therapeut verwacht mag worden. Regels instellen ‘om regels in te stellen’ is niet interessant, als er wel regels komen dan moeten deze ook haalbaar en zinvol zijn. En dat is nu juist het doel van GAT-tuchtrecht: het verbeteren van de beroepsgroep in het algemeen belang.

 

Voor complementaire HBO PLATO therapeuten maar ook voor praktisch opgeleide alternatieve therapeuten

Het GAT-tuchtrecht is ingesteld voor alle soorten en maten alternatieve therapeuten. Het GAT vindt het belangrijk dat niet alleen de HBO/universitaire PLATO therapeuten onder GAT-tuchtrecht vallen, ook de praktisch opgeleide therapeuten moeten kunnen meewerken aan de professionaliseringslag die het GAT maakt met de invoering van GAT-tuchtrecht. GAT is een door de rijksoverheid ingestelde Wkkgz geschillencommissie voor allerlei alternatieve therapeuten, hierbij horen ook therapeuten die niet aan de PLATO norm voldoen!

 

 

 

Verschil tussen Wkkgz klachtrecht en tuchtrecht?

Er zijn verschillen in Wkkgz klachtrecht en tuchtrecht. Een belangrijk verschil is dat tuchtrecht gaat over het schenden van de beroepscode. Bij de Wkkgz commissie kan overal over geklaagd worden. Een ander verschil is dat bij Wkkgz-klachtrecht alleen de cliënt kan klagen en dat bij tuchtrecht alle mogelijk denkbare partijen kunnen klagen over een zorgaanbieder. Lijkt het erop dat een complementair therapeut de beroepscode geschonden heeft, dan kan er een klacht worden ingediend over deze therapeut bij het GAT-disciplinaire college. In principe is het tuchtrecht een aanvulling op het Wkkgz klachtrecht zoals het GAT deze volgens de richtlijnen van de overheid ingericht heeft. In de regel zal een klacht altijd eerst door de Wkkgz klachtenfunctionaris in behandeling worden genomen. De GAT-klachtenfunctionaris, Mr. Marco de Bluts, kan het advies geven de klacht in te dienen bij het GAT-tuchtcollege (ook wel het disciplinaire college genoemd) omdat hij het heeft beoordeeld als een tuchtzaak. Als de klager het nodig vindt om dit advies op te volgen dan wordt de klacht in behandeling genomen door het GAT-disciplinaire college. Mr. Martijn de Schepper is ingesteld als voorzitter van het GAT-disciplinaire (tucht) college.

Wil je meer weten over de inrichting van GAT-klacht- en tuchtrecht? Bekijk dan het GAT-Geschillenregelement – GAT-tuchtregelement

 

Praktisch lijntje met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Op advies van het ministerie legt het GAT-disciplinaire college een praktisch lijntje met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Als het GAT-disciplinaire college een uitspraak doet, dan zal deze gedeeld worden met de Inspectie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zou vervolgens kunnen besluiten hierop actie te ondernemen.

 

In overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In overleg en overeenstemming met het ministerie heeft het GAT het GAT-tuchtrecht ingesteld. Er is ruimte om naast Wkkgz klachtrecht ook tuchtrecht in te stellen voor complementaire en alternatieve therapeuten. Het GAT zal in de toekomst met het ministerie in overleg blijven over de beste inrichting van klacht- en tuchtrecht voor complementaire therapeuten. Het GAT is daarnaast aanwezig op de bijeenkomsten erkende Wkkgz geschillencommissies op het ministerie en speelt een actieve rol in het overleg. Zo heeft het GAT zich ingezet om een website te maken voor alle erkende Wkkgz geschillencommissies in de zorg. Hierover later meer!

 

Met vriendelijke groeten,

Het GAT-bestuur.