GAT-Geschillen- en Tuchtreglement

In het GAT-geschillen- en tuchtreglement is omschreven hoe een Wkkgz geschillen- of tuchtprocedure verloopt.