Hieronder wordt gevraagd om contactgegevens en een klachtomschrijving door middel van een formulier. Na ontvangst zullen de gegevens door het secretariaat worden verwerkt en doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris. Deze beoordeelt de klacht op ontvankelijkheid en initieert het contact via het opgegeven e-mailadres en later mogelijk via het opgegeven telefoonnummer. De klachtenfunctionaris zal als mediator optreden en de klacht proberen op te lossen.

Klachten over erkende therapeuten die niet kunnen worden opgelost door de werkzaamheden van een klachtenfunctionaris kunnen naderhand worden doorgestuurd naar een geschillencommissie.

Vul onderstaand formulier aub naar waarheid en zo duidelijk mogelijk in. Nadat het formulier is ingevuld klik dan op de button 'indienen'. Draag er zorg voor dat alle velden zijn ingevuld. Indien het formulier succesvol is ingediend wordt u doorverwezen naar een pagina waarop dit wordt bevestigd. Indien invullen niet lukt, neem dan contact op met het secretariaat (info@gatgeschillen.nl).

Een klacht indienen

Dient u de klacht in namens uzelf of namens iemand anders?

De klachtenfunctionaris en de geschillencommissie willen zich het recht voorbehouden direct contact te nemen met de klager.

Vul hieronder het formulier in namens de klager.

Vink aan wat van toepassing is

Is de beklaagde een therapeut, docent of een opleidingsinstituut?

Bij welke beroepsorganisatie is de beklaagde aangesloten/erkend?

Is er sprake van aantoonbare financiële schade die u heeft geleden?

Zijn er stukken, foto's, documenten etc., die u wilt aanleveren ter onderbouwing van het geschil?

Ik ga akkoord met de privacyverklaring, disclaimer en het GAT-geschillenreglement en GAT-tuchtreglement zoals te vinden onderaan deze pagina.