De volgende maatregelen gaan in op 15 december (in de nacht van 14 naar 15 december gaat het om 0:00 van kracht) met als gestelde einddatum 19 januari 2021:

– Contactberoepen zijn niet toegestaan (met uitzondering van bepaalde medische contactberoepen)

Er is overleg geweest met het publieksinformatienummer, daar zijn de volgende zaken aangegeven:

Een contactberoep houdt in: een behandelvorm waarbij sprake is van behandeling op korte afstand met cliënten (sociaal contact). Deze definitie is van toepassing op de gehele alternatieve zorg. De alternatieve zorg komt niet voor op de lijst met vrijgestelde medische contactberoepen op www.rijksoverheid.nl Op de volgende pagina: Corona en contactberoepen staat:

”Uitoefening van alle niet-medische contactberoepen is niet toegestaan. Het gaat om bijvoorbeeld:

medewerkers in alternatieve geneeswijzen (zoals een acupuncturist of homeopaat)”

Volgens het publieksinformatienummer kunnen we concluderen dat de alternatieve therapeut in het algemeen zijn of haar beroep niet kan uitoefenen tot in ieder geval 19 januari 2021.

Zorgverzekeringswet
De aanvullende zorg valt niet onder de Zorgverzekeringswet (ondanks dat er met gedeeltelijke vergoedingen kan worden gewerkt) omdat het aanvullende pakket (zie consumentbond) niet onder de Zorgverzekeringswet valt.

Steunmaatregelen
Daarnaast gaf het publieksinformatienummer aan dat er wordt gewerkt aan steunmaatregelen

Voor meer informatie bel met het publieksinformatienummer:  0800 1351

Zorg op afstand
Zorg op afstand (AVG-proof) is zoals het eruit ziet op dit moment mogelijk binnen de kaders van de maatregelen.

Groepen
Groepsvorming is gelimiteerd tot in ieder geval 19 januari 2021

Dit bericht kan worden geactualiseerd als daar aanleiding voor is. 

Wanneer een bericht van de overheid (rijksoverheid.nl of de RIVM) de inhoud van dit bericht tegenspreekt, dan is die informatie altijd leidend. De informatie op deze pagina kan worden aangepast naar aanleiding van nieuwe informatie op rijksoverheid.nl

GAT blijft in overleg
GAT-geschillen zal in samenwerking met de aangesloten beroepsorganisaties in overleg treden met de overheid of er mogelijkheden zijn om het zinvolle alternatieve/complementaire beroep waar in deze moeilijke tijden zoveel behoefte aan is toch te kunnen uitoefenen.