— BELANGRIJKE UPDATE —

Naar aanleiding van de communicatie met het publieksinformatienummer van de rijksoverheid van vandaag is er door het Ministerie van VWS schriftelijk aan GAT helaas medegedeeld dat de praktijken van de alternatieve/complementaire therapeuten gesloten moeten blijven met als gestelde einddatum 19 januari 2021. Dit geldt ook voor de therapeuten die met vergoedingen werken. Dit geldt voor alle alternatieve therapeuten ongeacht bij welke complementaire koepel of beroepsorganisatie deze zijn aangesloten. Er zal ook geen aanpassing gemaakt worden tussentijds. Hieronder delen we de mededeling zoals door GAT ontvangen:

De definitie die VWS hanteert voor de uitzonderingen op het verbod op contactberoepen is maandag 14 december per brief gecommuniceerd aan de Tweede Kamer. De lijst met uitzonderingen is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid. Eventuele afwijkende informatie hierover is niet correct. We blijven bij de huidige lijst en hierin worden geen aanpassingen gemaakt.

Ik begrijp dat deze boodschap niet is waarop u hoopt. Ik hoop met u dat deze situatie niet al te lang zal duren en vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.’

— EINDE UPDATE —

GAT – 16 december 2020