Nieuwe maatregelen voor therapeuten vanaf 28-09-2020

Naar aanleiding van de persconferentie van 28-09-2020 zijn er een aantal nieuwe regels en richtlijnen gesteld die ook invloed kunnen hebben op de praktijkvoering van de alternatieve/complementaire therapeut. In dit bericht worden deze regels enigszins verduidelijkt. Waar deze regels en of richtlijnen afwijken van wat er door het RIVM wordt verklaard, gelden de regels en richtlijnen van het RIVM altijd als leidend. De huidige richtlijnen zijn afgekondigd voor de komen 3 weken, maar worden mogelijk verlengd.

Registratieplicht voor contactberoepen
Er wordt gevraagd van therapeuten die hun cliënten aanraken tijdens een behandeling of deze een lijst willen bijhouden wie er wanneer is langsgekomen en wat hun contactgegevens zijn. Deze lijst dient 14 dagen bewaard te worden. Er wordt van de therapeut die een contactberoep uitvoert geëist dat dit wordt bijgehouden maar als de cliënt weigert deze gegevens af te geven voor dit doeleinde is dit geen reden om de behandeling af te zeggen (de cliënt heeft het recht dit te weigeren). Deze verplichting staat los van het bijhouden van een cliëntendossier. Sterker nog; informatie die is afgegeven voor opname in het cliëntendossier dient niet gedeeld te worden voor contactonderzoek als de cliënt niet nadrukkelijk toestemming heeft gegeven hiervoor.
Deze registratielijsten kunnen worden gehanteerd bij de ingang van de praktijk. Het GAT raadt aan dat telkens een nieuw formulier wordt gebruikt zodat voor opeenvolgende cliënten niet zichtbaar is wie eerder is langs geweest (ivm privacy gevoeligheid). Voor groepen geldt; 1 persoon registreren per huishouden. Deze lijsten worden gebruikt wanneer de praktijk wordt gezien als mogelijke bron voor coronabesmettingen dus sla deze goed op. Klik hier voor een Registratieplicht formulier; je kunt deze in strookjes knippen.

Maximum aantal personen
Het aantal maximum personen dat in een huis kan worden uitgenodigd is verlaagd naar 3 exclusief de bewoners zelf. Het aantal maximum personen dat in een openbare ruimte samen kan komen is verlaagd naar 30 inclusief personeel mits er 1.5 meter afstand kan worden gegarandeerd. Voor gezelschappen zowel buiten als binnen is het maximum aantal personen dat als groep bij elkaar mag zijn verlaagd naar 4. Kijk hier voor een overzicht.

Mondkapjes?
Het dragen van mondkapjes kan in Nederland (nog) niet worden verplicht omdat hier geen wettelijke basis voor is. Jij kunt vragen aan jouw cliënten of zij samen met jou een mondkapje willen dragen tijdens de behandelingen, maar zij kunnen en mogen dit weigeren.

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
Er wordt afgeraden te reizen in en uit een van deze steden zonder een gegronde reden vanwege een verhoogd besmettingsgevaar. Het GAT ziet therapie als een gegronde reden voor het reizen in en uit deze steden mits zowel therapeut als cliënt overeenkomen dat dit ook zo is. Indien de therapeut of cliënt besloten heeft, al dan niet in overeenkomst met elkaar, dat de betreffende sessie niet een gegronde reden is om in en/of uit deze steden te reizen, dan raadt het GAT de therapeut aan de cliënt de mogelijkheid te bieden de behandeling zonder negatieve gevolgen te annuleren.

Oudere regels blijven gelden
Basisregels die eerder zijn ingesteld blijven gelden. Dit houdt in ieder geval in:
– Doe de gezondheidscheck bij elke cliënt
– Was de handen regelmatig
– Reinig de praktijkruimtes regelmatig
– Houdt ten alle tijden 1.5 meter afstand
– Behandel niemand als je zelf verkoudheidsklachten hebt
– Behandel niemand als iemand in je directe omgeving (huishouden) koorts heeft
– Behandel niemand als je volgens de regels van het RIVM in quarantaine zou moeten zijn

Blijf op de hoogte
Het GAT zorgt er voor dat je op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen betreffende maatregelen, adviezen en verplichtingen maar doet ook een oproep aan de therapeuten om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het op de hoogte blijven en opvolgen van de meest huidige regels.