Maatregelen na personferentie van 03-11-2020

 

Naar aanleiding van de persconferentie van 03-11-2020 zijn er een aantal nieuwe regels en richtlijnen gesteld die ook invloed kunnen hebben op de praktijkvoering van de alternatieve/complementaire therapeut. In dit bericht worden deze regels enigszins verduidelijkt. Waar deze regels en of richtlijnen afwijken van wat er door het RIVM wordt verklaard, gelden de regels en richtlijnen van het RIVM altijd als leidend. De huidige richtlijnen zijn afgekondigd voor de komende 2 weken, maar worden mogelijk verlengd. Momenteel staat op de website van de RIVM dat deze extra maatregelen weer worden teruggetrokken na 19 november. Echter dit kan alsnog worden verlengd.

 

Alternatieve therapeuten en groepen


Er zijn aanvullende maatregelen aangekondigd in de persconferentie van 03-11-2020. Voor alternatieve therapeuten (individuele therapie) blijven dezelfde regels gelden als eerder afgekondigd. Er is een wijziging die betrekking heeft op groepslessen. Er geldt voor vrijwel elke activiteit een maximum aantal van 2 personen behalve als je handelt vanuit je taak als zorgverlener. Dit houdt in dat er in een huis niet meer dan 2 mensen kunnen worden uitgenodigd en dat er buiten en in openbare ruimtes niet meer dan 2 mensen maximaal bij elkaar mogen zijn. Voor groepstherapie is er een uitzondering gemaakt; je handelt dan vanuit je taak als zorgverlener. De GAT concludeert (voor zo ver de GAT dat heeft kunnen halen uit onderzoek) dat groepsactiviteiten (zoals bv. yoga klasjes) niet meer mogelijk zijn totdat deze maatregelen worden versoepeld.

 

Zie voor meer informatie over wat is toegestaan voor groepen deze pagina van de RIVM. 

Overige regels blijven min of meer hetzelfde en zullen dit waarschijnlijk langere tijd blijven

 

Registratieplicht voor contactberoepen
Er wordt gevraagd van therapeuten die hun cliënten aanraken tijdens een behandeling of deze een lijst willen bijhouden wie er wanneer is langsgekomen en wat hun contactgegevens zijn. Deze lijst dient 14 dagen bewaard te worden. Er wordt van de therapeut die een contactberoep uitvoert geëist dat dit wordt bijgehouden maar als de cliënt weigert deze gegevens af te geven voor dit doeleinde is dit geen reden om de behandeling af te zeggen (de cliënt heeft het recht dit te weigeren). Deze verplichting staat los van het bijhouden van een cliëntendossier. Sterker nog; informatie die is afgegeven voor opname in het cliëntendossier dient niet gedeeld te worden voor contactonderzoek als de cliënt niet nadrukkelijk toestemming heeft gegeven hiervoor.

Deze registratielijsten kunnen worden gehanteerd bij de ingang van de praktijk. Het GAT raadt aan dat telkens een nieuw formulier wordt gebruikt zodat voor opeenvolgende cliënten niet zichtbaar is wie eerder is langs geweest (ivm privacy gevoeligheid). Voor groepen geldt; 1 persoon registreren per huishouden. Deze lijsten worden gebruikt wanneer de praktijk wordt gezien als mogelijke bron voor coronabesmettingen dus sla deze goed op. Klik hier voor een Registratieplicht formulier; je kunt deze in strookjes knippen.

 

Mondkapjes?
Het dragen van mondkapjes kan in Nederland (nog) niet worden verplicht omdat hier geen wettelijke basis voor is. Het wordt tegenwoordig wel sterk aangeraden.  Jij kunt vragen aan jouw cliënten of zij samen met jou een mondkapje willen dragen tijdens de behandelingen, maar zij kunnen en mogen dit weigeren.

Reizen in en uit grote steden?
Er wordt afgeraden te reizen in en uit een van deze steden zonder een gegronde reden vanwege een verhoogd besmettingsgevaar. Het GAT ziet therapie als een gegronde reden voor het reizen in en uit deze steden mits zowel therapeut als cliënt overeenkomen dat dit ook zo is. Indien de therapeut of cliënt besloten heeft, al dan niet in overeenkomst met elkaar, dat de betreffende sessie niet een gegronde reden is om in en/of uit grote steden te reizen, dan raadt het GAT de therapeut aan de cliënt de mogelijkheid te bieden de behandeling zonder negatieve gevolgen te annuleren.

 

Oudere regels blijven gelden
Basisregels die eerder zijn ingesteld blijven gelden. Dit houdt in ieder geval in:
– Doe de gezondheidscheck bij elke cliënt
– Was de handen regelmatig
– Reinig de praktijkruimtes regelmatig
– Houdt ten alle tijden 1.5 meter afstand
– Behandel niemand als je zelf verkoudheidsklachten hebt
– Behandel niemand als iemand in je directe omgeving (huishouden) koorts heeft
– Behandel niemand als je volgens de regels van het RIVM in quarantaine zou moeten zijn

 

Blijf op de hoogte
Het GAT zorgt er voor dat je op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen betreffende maatregelen, adviezen en verplichtingen maar doet ook een oproep aan de therapeuten om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het op de hoogte blijven en opvolgen van de meest recente regels.