GAT-beroepscode

De Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) heeft op 29 april 2019 de GAT-beroepscode gepubliceerd. In deze beroepscode wordt duidelijk weergegeven wat de richtlijnen zijn voor professionele praktijkvoering van een alternatieve of complementaire therapeut die onder GAT-tuchtrecht valt. 

”In deze beroepscode wordt omschreven hoe een professioneel en redelijk handelend alternatieve of complementaire therapeut zich dient te gedragen terwijl deze in functie is. De GAT-beroepscode is geen verzameling van ‘strenge’ voorschriften maar bestaat uit handige tips en richtlijnen voor professionele praktijkvoering.

De eisen zoals ze gesteld worden in deze beroepscode zijn haalbaar voor elke professionele complementaire therapeut in Nederland, ongeacht discipline of opleidingsniveau. Het gaat er niet om dat een therapeut perfect is, het gaat er simpelweg om dat deze zich in de praktijk gedraagt zoals dit van een redelijk handelend en professioneel therapeut verwacht mag worden. Regels instellen ‘om regels in te stellen’ is niet interessant, als er wel regels komen dan moeten deze ook haalbaar en zinvol zijn. En dat is het doel van de GAT-beroepscode: het verbeteren van de beroepsgroep in het algemeen belang.

29 april 2019,

Jethro van der Wilk

GAT-bestuursvoorzitter.