Doelstelling GAT Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten

 

 Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) is een onafhankelijke Wkkgz geschilleninstantie erkend door het  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Wkkgz heeft als doel er voor te zorgen dat zorgaanbieders hun klacht op een goede manier afhandelen. Op een persoonlijke manier en binnen een redelijke termijn. Mensen willen zich gehoord voelen. Ook willen zij bij slechte ervaringen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Zorgaanbieders kunnen leren van klachten en situaties waarbij incidenten in de zorgverlening plaatsvinden. Doel van de nieuwe wet is dan ook: openheid over klachten en incidenten en ervan leren. Het GAT is eind 2017 opgericht met dat doel en met het doel voor therapeuten en hun cliënten voor een lage prijs een goede klachtenbehandeling te garanderen. Het GAT is een onafhankelijke geschillencommissie die neutraliteit waarborgt wanneer het gaat om het behandelen van geschillen en klachten.

De Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris behandelt de klachten en neemt de eerste stappen betreffende het behandelen van een klacht. Veelal kan een klachtenfunctionaris een klacht op zichzelf afhandelen maar in sommige gevallen dient een geschillencommissie bijeengeroepen te worden.

Ron spant zich als GAT-klachtenfunctionaris in om ingediende klachten naar tevredenheid aan te pakken en op te lossen in overleg met zowel degene die klaagt als degene die beklaagd wordt. Ron is als registermediator gewend om met geschillen en conflicten om te gaan.

GAT-Klachtenfunctionaris, Ron Pieper

De Geschillencommissie

De commissie bestaat uit een oneven aantal leden en wordt bijeengeroepen indien er een klacht dient te worden behandeld die niet door de klachtenfunctionaris alleen kan worden opgelost. Commissievoorzitter Mr. Martijn de Schepper stelt per casus de meest passende commissie samen. Aan de commissie kunnen (afhankelijk van de casus) een complementaire vakspecialist worden toegevoegd. Ook kan patiënten vertegenwoordiger Ferry de Vries zitting nemen in de commissie.

Martijn de Schepper heeft ruim 20 jaar ervaring in de rechtspraktijk. Hij is rechter geweest en was onder meer actief als lid van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Eindhoven en als gemeenteraadslid in Eindhoven. Ook is hij werkzaam als advocaat.

GAT-Commissievoorzitter, Mr. Martijn de Schepper

De Cliënten Organisatie

De cliënten organisatie Stichting Natuurlijk Welzijn verzorgt de patiënten vertegenwoordiging in de geschillen commissie van het GAT en erkent het GAT als volwaardige en onpartijdige geschillencommissie die neutraliteit kan waarborgen wanneer het gaat om het behandelen van geschillen en klachten. Afhankelijk van de casus kan de cliënten organisatie een patiënten vertegenwoordiger aandragen die zitting neemt. Dit kan de secretaris van de cliënten organisatie zijn; Ferry de Vries.

Geschilleninstantie alternatieve zorg