Ik heb een klacht, wat nu?

Volg het stappenplan

 

GAT adviseert u om uw onvrede of klacht over uw behandeling eerst met uw behandelaar te bespreken. Vaak lost dit het probleem op. Als er bijvoorbeeld sprake is van een misverstand kan een gesprek verheldering brengen. Therapeuten die aangesloten zijn bij een door GAT erkende beroepsorganisatie zijn meer dan bereid om met u in gesprek te gaan. Komt u er samen toch niet uit of laat de situatie het niet toe het te bespreken? Volg dan onderstaand stappenplan.

 

1. Dien de klacht in

Dien de klacht in bij GAT. De gratis toegankelijke en onafhankelijke klachtenfunctionaris zet zich in om samen met u en de therapeut tot een oplossing te komen.

3. Commissie doet uitspraak

Beide partijen worden gehoord door de GAT-geschillencommissie. De GAT-geschillencommissie doet een passende en bindende uitspraak.

2. De geschillencommissie

Komen u en de therapeut niet tot een oplossing ? Betaal het klachtengeld (€125) en dien de klacht opnieuw in. Het klachtengeld ontvangt u terug indien u in het gelijk wordt gesteld.

email

Dien hier uw klacht in

Of stuur een e-mail naar: info@gatgeschillen.nl met uw klacht.

Klacht

6 + 5 =