U kunt hier informatie geven over uw ervaring als klager bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Gebruik hiervoor onderstaand cliënttevredenheidsformulier. Het secretariaat van de GAT bedankt u voor uw medewerking want deze is voor ons zeer waardevol. Door uw ervaring met ons te delen kunnen wij onze klachtenafhandeling door uw ogen bekijken en onze dienstverlening zo nodig verbeteren. Uw feedback wordt na ontvangst intern geanonimiseerd. 

De diensten van de GAT waar u gebruik van gemaakt kan hebben zijn:

– Onafhankelijke GAT-Klachtenfunctionaris
Deze behandelt klachten die gaan over de alternatieve zorg die de zorgverlener levert.

– Onafhankelijke GAT-Geschillencommissie
Indien een klacht niet verholpen wordt dmv de GAT-klachtenfunctionaris kan een geschillencommissie een uitspraak doen.

– Onafhankelijke GAT-Tuchtcommissie of disciplinair college
Deze onderzoekt of een GAT-geregistreerd therapeut de GAT-beroepscode geschonden heeft en kan een sanctionering of royering adviseren.

Indienen formulier

Hoeveel punten geeft u uw ervaring met de klachtenfunctionaris (oplopend van negatief 1 naar positief 5)?

Hoeveel punten geeft u uw ervaring bij de geschillencommissie (oplopend van negatief 1 naar positief 5)?

Hoeveel punten geeft u uw ervaring bij het tuchtcollege (oplopend van negatief 1 naar positief 5)?

Hoe heeft u het contact met de GAT in geheel ervaren (meerdere opties mogelijk)?