— BELANGRIJKE UPDATE —

GAT heeft vanavond de volgende schriftelijke boodschap van een beleidsmedewerker van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport ontvangen :

‘Het is niet verboden om als alternatief / complementair therapeut niet-contactberoepen uit te oefenen. De definitie van een contactberoep is: ‘een beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste een veilige afstand te houden tot een klant of patiënt’. Op basis daarvan is er geen sprake van een verbod, voor bijvoorbeeld een coach. Daarnaast is het ook geen publieke plaats (die moeten in principe dicht), maar een zorglocatie. Dit blijkt uit de (brede) definitie van ‘zorg’ uit artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die hiervoor gehanteerd wordt. Onder deze definitie valt ook alternatieve zorg.

Concluderend: Voor niet-contactberoepen die vallen onder de definitie van zorg zoals genoemd in artikel 1 van de Wkkgz, geldt er geen verbod. Hierbij geldt overigens alsnog de zeer nadrukkelijke oproep om dit zoveel mogelijk te beperken en het (bijvoorbeeld) vanuit huis te organiseren. Voor contactberoepen, waarbij afstand houden niet gegarandeerd kan worden, geldt wel een verbod behalve de uitzonderingen zoals genoemd op rijksoverheid.nl

— EINDE UPDATE —

GAT – 22 december 2020 19:00 uur

GAT concludeert dat praktijken waarin de 1.5 meter afstand kan worden gegarandeerd (en waar duidelijk geen sprake is van fysiek contact) geopend mogen zijn van de overheid.