Contactberoepen

Vanaf vandaag geldt de mondkapjesplicht in openbare ruimtes voor iedereen vanaf 13 jaar. De mondkapjes plicht is ook geldig voor alle contactberoepen. Een contactberoep houdt in: een behandelvorm waarbij sprake is van behandeling op korte afstand met cliënten. Het is verplicht voor zowel therapeut als cliënt, voor iedereen in de praktijkruimtes (alle ruimtes die gebruikt worden dus wachtruimte, praktijkruimte toilet etc.), om een mondkapje te dragen.

Mondkapjesplicht niet geldig in woningen
In het document ‘Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19’ dat volgens de publieksinformatie lijn nog steeds geldig is, staat het volgende:

De mondkapjesplicht voor contactberoepen en hun klanten en patiënten geldt niet in woningen (artikel 58j, eerste lid, onder a, Wpg). Klik hier voor het document

Voor meer informatie bel met het publieksinformatie nummer: 0800 1351

Aankondigen met een bericht
Een therapeut kan dit aankondigen op de website en/of op een prominente plek bij de entree van de praktijk. Het GAT raadt je aan deze poster af te drukken en in de praktijk op te hangen: mondkapjesplicht

Bronnen:

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor meer informatie

Volgens het publieksinformatie nummer is de uitsluiting inzake de zitplaatsen niet van toepassing bij bijvoorbeeld massage. Er is dan nog steeds fysiek contact.

Hoe lang duurt deze plicht?
Het is onbekend hoe lang deze verplichting duurt, houd rekening met enkele weken tot enkele maanden. Het niet dragen van een mondkapje kan worden beboet met €95,-. Het is mogelijk dat een praktijk waar een contactberoep wordt uitgeoefend anders wordt gestraft voor het niet naleven van de mondkapjesplicht.

Weigeren mondkapjesplicht?
Een persoon (in dit geval de therapeut, de cliënt of de bezoeker) kan de mondkapjesplicht weigeren als deze aangeeft hier een medische reden voor te hebben of aangeeft hier ontregeld van te raken. Het is aangeraden hier redelijk en begripvol mee om te gaan en er hoeft hiervoor geen bewijs te worden aangeleverd. Voor de duidelijkheid; GAT adviseert dat het overheidsbeleid wordt nageleefd. 

Gezichtsbehandeling
Wanneer er sprake is van een gezichtsbehandeling mag de cliënt het mondkapje zelf afdoen tijdens de behandeling. Na de behandeling dient de cliënt het mondkapje weer te dragen.

Welk mondkapje moet ik dragen op welke manier?

 Klik hier om te zien welke mondkapjes worden aangeraden

Klik hier voor meer antwoorden over het gebruiken van een mondkapje

In het kort:
– Gebruik een mond en neusmasker zoals aangeraden in de link hierboven
– Zorg er voor dat het mondkapje neus en mond bedekt en raak het mondkapje zo min mogelijk aan tijdens gebruik
– Gebruik je een chirurgisch mondkapje; maximaal 3 uur
– Is je mondkapje vies?; Vervang het
– Herbruikbaar mondkapje? Vervang het na 3 uur en was het mondkapje
– Je hoeft niet tussen elke cliënt een nieuw mondkapje te dragen

Overige regels voor alternatieve therapeuten

Registratieplicht voor contactberoepen
Er wordt gevraagd van therapeuten die hun cliënten aanraken tijdens een behandeling of deze een lijst willen bijhouden wie er wanneer is langsgekomen en wat hun contactgegevens zijn. Deze lijst dient 14 dagen bewaard te worden. Er wordt van de therapeut die een contactberoep uitvoert geëist dat dit wordt bijgehouden maar als de cliënt weigert deze gegevens af te geven voor dit doeleinde is dit geen reden om de behandeling af te zeggen (de cliënt heeft het recht dit te weigeren). Deze verplichting staat los van het bijhouden van een cliëntendossier. Sterker nog; informatie die is afgegeven voor opname in het cliëntendossier dient niet gedeeld te worden voor contactonderzoek als de cliënt niet nadrukkelijk toestemming heeft gegeven hiervoor.

Deze registratielijsten kunnen worden gehanteerd bij de ingang van de praktijk. Het GAT raadt aan dat telkens een nieuw formulier wordt gebruikt zodat voor opeenvolgende cliënten niet zichtbaar is wie eerder is langs geweest (ivm privacy gevoeligheid). Voor groepen geldt; 1 persoon registreren per huishouden. Deze lijsten worden gebruikt wanneer de praktijk wordt gezien als mogelijke bron voor coronabesmettingen dus sla deze goed op. Klik hier voor een Registratieplicht formulier; je kunt deze in strookjes knippen.

Maximum aantal personen
Het aantal maximum personen dat in een huis kan worden uitgenodigd is 3 exclusief de bewoners zelf. Het aantal maximum personen dat in een openbare ruimte samen kan komen is 30 inclusief personeel mits er 1.5 meter afstand kan worden gegarandeerd. Voor gezelschappen zowel buiten als binnen is het maximum aantal personen dat als groep bij elkaar mag zijn 4.

Klik hier voor meer informatie

Grote steden?
Er wordt afgeraden te reizen in en uit grote steden zonder een gegronde reden vanwege een verhoogd besmettingsgevaar. Het GAT ziet therapie als een gegronde reden voor het reizen in en uit deze steden mits zowel therapeut als cliënt overeenkomen dat dit ook zo is. Indien de therapeut of cliënt besloten heeft, al dan niet in overeenkomst met elkaar, dat de betreffende sessie niet een gegronde reden is om in en/of uit deze steden te reizen, dan raadt het GAT de therapeut aan de cliënt de mogelijkheid te bieden de behandeling zonder negatieve gevolgen te annuleren.

Oudere regels blijven gelden
Basisregels die eerder zijn ingesteld blijven gelden. Dit houdt in ieder geval in:
– Doe de gezondheidscheck bij elke cliënt
– Was de handen regelmatig
– Reinig de praktijkruimtes regelmatig
– Houdt ten alle tijden 1.5 meter afstand
– Behandel niemand als je zelf verkoudheidsklachten hebt
– Behandel niemand als iemand in je directe omgeving (huishouden) koorts heeft
– Behandel niemand als je volgens de regels van het RIVM in quarantaine zou moeten zijn

Blijf op de hoogte
Het GAT zorgt er voor dat je op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen betreffende maatregelen, adviezen en verplichtingen maar doet ook een oproep aan de therapeuten om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het op de hoogte blijven en opvolgen van de meest huidige regels. Wellicht ten overvloede: waar de benoemde regels en adviezen afwijken van de meest actuele  versie van de RIVM dan is de RIVM uiteraard altijd leidend.