Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

 

Op 27 maart 2020 is er meer bekend geworden over de Tozo. De regeling in het kort:

 • Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten.
 • De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni.
 • Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.
 • De bedragen die worden gehanteerd zijn gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud.
 • Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld.
 • Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto.
 • Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.
 • Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.
 • Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. Let wel op; dit is geen gift.
 • Een aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken.

De voorwaarden:

 • De zelfstandig ondernemer moet bij de aanvraag verklaren dat zij verwachten dat als gevolg van de coronacrisis hun inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente.
 • De aanvrager moet het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest (inclusief administratieve werkzaamheden, alle uren dus die aan de zaak worden besteedt door de zelfstandige). Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt.
 • Tot slot moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.

 

Hoe Tozo aanvragen als alternatieve therapeut?

De aanvraag kun je doen via jouw gemeente. Het kan goed zijn dat deze gemeente er nog niet klaar voor is, houd dus vinger aan de pols. Kijk op de website van jouw gemeente voor details hierover.

Bel met het Corona Loket van de Kamer van Koophandel voor informatie: 0800 2117.

 

Tegemoetkoming schade COVID-19

Op 27 maart 2020 is er informatie vrijgekomen over de Tegemoetkoming schade COVID-19 (eenmalig bedrag van 4000 euro belastingvrij).  GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) is momenteel in gesprek met het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en stuurt binnenkort een update.

 

Vergoedingen en op afstand werken

Inmiddels is er informatie verstrekt door zorgverzekeraar VGZ over behandelingen die op afstand worden gegeven (bron: RBCZ). 

‘Tijdens de periode dat de overheid maatregelen heeft getroffen om verspreiding van het Coronavirus te remmen, kunnen zorgverleners ‘zorg op afstand’ leveren onder de volgende voorwaarden: 

 • De verzekerde dient akkoord te gaan om de ‘zorg op afstand’ te ontvangen.
 • De zorgverlener dient duidelijk (liefst per mail aan de verzekerde) aan te geven wanneer het consult plaats gaat vinden (conform een regulier consult)
 • De zorgverlener dient duidelijk aan te geven welke applicatie hij gebruikt en dient zich ervan te vergewissen dat dit een veilige AVG proof applicatie betreft en de verzekerde hierover (per mail) te informeren. (niet veilig zijn Skype, Zoom, Whatsapp en Facetime).
 • De zorgverlener dient voorafgaand aan te geven welk tarief hij hiervoor in rekening brengt zodat de verzekerde kan afwegen of hij/zij wel of geen gebruik hiervan wil maken.’

Het GAT raadt het volgende aan voor haar therapeuten:

– Als je besluit over te gaan op zorg op afstand; zorg er dan voor dat je je houdt aan de AVG. Bellen per telefoon zou AVG proof moeten zijn.
– Als je besluit over te gaan op zorg op afstand; je dient te kunnen garanderen dat je vergelijkbare kwaliteit zorg kunt verlenen.
– Als je werkt met vergoedingen, vermeld op de factuur dan een prestatiecode die past bij dit consult (geen behandelvormen waarbij contact nodig is). Laat de beschrijving van de behandelingen verder zoveel mogelijk ongewijzigd.

 

Vasthouden aan de regels en aan elkaar

Tot zo ver deze corona update. Het is een tijd waarin ons geduld, ons vertrouwen en onze levensvreugde op de proef kunnen worden gesteld. GAT zal al het mogelijke doen om therapeuten en hun cliënten van juiste informatie te voorzien. De informatie van de overheid is leidend. Vergeet niet steeds de maatregelen die de overheid genomen heeft op te volgen voor je eigen veiligheid en voor die van je cliënten. Zie hiervoor onze eerdere updates. Het kan zijn dat in eerdere berichten al achterhaalde maatregelen staan, lees voor een actueel overzicht alle nieuwsberichten van GAT en houd het RIVM in de gaten. Het is niet duidelijk hoe lang deze crisis aan zal houden. Laten we ons daarom niet alleen aan de voorschriften vasthouden maar ook aan elkaar. Al is er afstand tussen ons; in gedachten zijn we verbonden.

Met vriendelijke groeten,

Jethro van der Wilk.

 

Bestuursvoorzitter
Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten.