Het GAT Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten is in volle beweging. Na de oprichting einde 2017 behartigt het GAT voor meer dan 1000 alternatieve en complementaire therapeuten in Nederland de WKKGZ klachtenafhandeling. Het GAT zoekt in samenwerking met de door het GAT erkende beroepsorganisaties naar manieren om vernieuwend en verfrissend te zijn in de branche. Het GAT is een non profit geschillencommissie en streeft naar de beste kwaliteit klachtenafhandeling voor alternatief genezers voor de laagste tarieven.

Shaitsu Vereniging Nederland erkend door GAT
De Shiatsu Vereniging Nederland is erkend door geschilleninstantie GAT. Wat betekent een erkenning door het GAT? Dit betekent dat therapeuten die aangesloten zijn bij de erkende beroepsorganisatie gebruik kunnen maken van de diensten van het GAT. Alleen therapeuten die aangesloten zijn bij een door het GAT erkende beroepsorganisatie kunnen aansluiten bij geschillencommissie GAT. Kijk op de pagina ”beroepsorganisaties” om in te zien welke beroepsorganisaties erkend zijn door het GAT. Het GAT heet de Shiatsu Vereniging Nederland van harte welkom.

GAT schild 2018 aangepast
Het GAT schild 2018 is aangepast. Er is gekozen voor een ontwerp dat zowel de alternatieve gezondheidszorg als de rechtspraak symboliseert. Dit betekent voor therapeuten die aangesloten zijn bij het GAT dat het GAT schild op de website, in emails en op eventueel drukwerk aangepast dient te worden. Therapeuten aangesloten bij het GAT kunnen het GAT schild downloaden op de GAT login pagina.

GAT geschillenreglement aangepast
Het geschillenreglement van het GAT is aangepast na een evaluatie door het GAT bestuur. De wijziging betreft de vorm, indeling en overzichtelijkheid van het geschillenreglement, niet de inhoud en niet de werkwijze in het geschillenreglement. Het reglement is in te zien op de pagina procedure.

GAT aansluiting scholingsinstituten 
Voor opleidingsinstituten is het vanaf nu ook mogelijk om een abonnement op de GAT klachtenfunctionaris te nemen. De onpartijdige klachtenfunctionaris van het GAT Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten staat scholingsinstituten bij in geval van klachten van studenten. Met deze klachtenfunctionaris voldoet een scholingsinstituut aan de voorwaarde betreffende klachtenregeling van het CRKBO. 

Vriendelijke groeten,

Het GAT bestuur.